onsdag 24 maj 2017

Teknik och skapande på Smaragden


På tekniken idag var målet att göra en luft-drake.
Det var många olika moment som skulle göras.
Mäta och klippa:

Klistra :

Det gäller att fokusera!

Såja, då var det färdigklippt....

Här har vi en modell att utgå från:

Och så här fint kan det bli när man gör sin egen modell:

På skapande gjorde vi blommor i en vas av papper.

Här är några av de färdiga alsterna:

torsdag 18 maj 2017

Utekonst på Smaragden


När det är fint väder kan man göra konst av stora stenblock! 
Som dessa:Teknik med Strawbees

Vi har under några veckors tid arbetat med materialet Strawbees. Barnen har själva fått ta sig an materialet och fått pröva sig fram med deras metod som har tagit dem till deras konstruktioner.

"Målen i läroplananen handlar till exempel om att eleverna kan "lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt", "lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra". (Skolverket 2014)

onsdag 17 maj 2017

Djuren i naturen


Här ser vi tvåbenta djur i naturen.


Här ser vi djur utan ben, och de tvåbenta har väldigt ROLIGT med dessa.

Titta så fina!